737 466 721 | od 46Kč (zdarma od 1000Kč)

Filtry Brita neodstraňují dusičnany

Kvůli stuktuře filtru se nedá očekávat významná redukce obsahu dusičnanů. BRITA si nedala za úkol redukovat dusičnany. Vodárny musí dodržovat limity dusičnanů stanovené odborníky. Voda ze studny má vyšší dusičnanový obsah. Domácí vodní filtr Brita nemůže vyřešit tento problém, protože je vytvořen pouze pro vodu z vodáren.