Indikátory pro konvice Brita

Každý filtr má omezenou kapacitu. Proto má každá konvice Brita ve víčku indikátor (měřič), jehož funkcí je upozornit uživatele na nutnost filtr vyměnit. Úroveň indikátorů se liší. Zatímco ty jednodušší hlídají pouze dobu používání filtru, pokročilejší měří i proteklé množství vody a dokonce vyhodnocují její kvalitu.

Součástí pokročilejších indikátorů je baterie, která napájí displej. Pokud je baterie vybitá, nedoporučujeme ji měnit. Raději si objednejte příslušný náhradní díl.

Calendar

Indikátor Calendar

Indikátor Calendar je manuální a jedná se o nejjednodušší typ. Při vložení nové filtrační patrony příslušnými kolečky nastavíme datum, které je o jeden měsíc napřed (oproti aktuálnímu datu). Tak nás indikátor upozorní, že filtr je v provozu již měsíc a je na čase jej vyměnit.

Memo

Indikátor Memo

Elektronický indikátor Memo aktivujte stiskem a přidržením tlačítka START po tom, co vložíte nový filtr do konvice. Postupně se objeví 4 pruhy a displej několikrát blikne. Indikátor je připraven k použití a začne odpočítávat čas. Každý týden zmizí jeden pruh, což představuje 1/4 kapacity filtru. Za měsíc je displej prázdný a začne blikat. Tím upozorňuje na nutnost filtr vyměnit.

Meter

Indikátor Meter

Indikátor Brita Meter je oproti starším typům indikátorů (Memo, Calendar) vybaven měřícími elektrodami, které detekují objem přefiltrované vody a její kvalitu. Tyto parametry jsou spolu s dobou používání filtru vyhodnoceny a výsledek je přehledně zobrazen na displeji ve formě proužků.

Displej indikátoru Brita Meter

Proužky mizí buď z důvodu vyčerpání 25% časového limitu (1 týden) nebo při poklesu celkové kapacity filtru o 25%, podle toho, co nastane dříve. V případě, že z displeje zmizí poslední čárka, začne blikat nápis NEW a zobrazení filtru s nápisem O.K. se změní na symbol prázdného filtru. To je upozornění na nutnost filtr vyměnit.

Další částí displeje jsou symboly kapek, které jsou aktivní v případě, že filtrem protéká voda. Jde o informaci pro uživatele, že indikátor měří přefiltrovaný objem.

Smart Light

Indikátor Smart Light je kontrolka, která svítí jednou ze tří barev:

  • zelená (patrona je v pořádku),

  • žlutá (patronu bude třeba brzy vyměnit),

  • červená (patrona je vyčerpaná, vyměňte ji).

Kontrolka indikátoru Smart Light

Kontrolka svítí pouze v momentě, kdy z konvice naléváte vodu. Po většinu času je tedy zhaslá, čímž se významně prodlužuje životnost baterie.

Vyjměte indikátor Smart Light z víčka před vložením do myčky

Po výměně patrony podržte tlačítko po dobu 5 sekund. LED kontrolka se třikrát rozsvítí a zhasne. Tím je indikátor uveden do počátečního stavu a celý cyklus se opakuje. Před mytím víčka v myčce můžete indikátor pootočením vyjmout.

Při používání konvice nepřichází voda do styku s žádnými vnitřními částmi indikátoru.

Pošlete odkaz na článek:

© 2010+ licence CC-BY-SA 4.0 (není-li uvedeno jinak) — stránky používají cookies (ale nepřeháníme to)