Brita FAQ - časté dotazy

Proč vodu filtrovat

Proč vodu z kohoutku upravovat filtry Brita?

Voda z kohoutku může obsahovat látky, které ovlivňují její chuť a vzhled: chlór používaný pro dezinfekci, rez a další nečistoty z potrubí. Filtrační konvice BRITA využívá výměnné filtrační patrony, které snižují obsah těchto látek a zlepšují tak chuť a vzhled vody z kohoutku. Ta se potom skvěle hodí pro:

Voda má po průchodu filtrem snížený obsah látek, které se při ohřevu vylučují na stěnách spotřebičů jako "vodní kámen". Při použití filtrů Brita chráníte rychlovarnou konvici (příp. další spotřebiče a nádobí) před usazováním vodního kamene.

Takto získaná voda je mnohem levnější než voda v PET láhvích. Jejím používáním šetříte peníze i přírodu.

Rádi byste zlepšili chuť vody, ale nepotřebujete snižovat její tvrdost (naopak chcete zachovat ve vodě všechny minerály)? Můžete použít filtry popsané v článku Jak zlepšit chuť vody z kohoutku.

Jak dlouho vydrží filtr ve filtrační konvici

Jak často filtr měnit

Jak dlouho vydrží filtr Maxtra a jak často jej měnit?

Filtrovací patrona je určena k přefiltrování 100-150 litrů vody (v závislosti na tvrdosti vody). Toto množství spotřebuje průměrná rodina za jeden měsíc. Konvice BRITA jsou vybaveny indikátorem výměny filtrovací patrony, který Vám s hlídáním času pro výměnu pomůže.

Vliv tvrdosti - Životnost filtrační patrony je závislá na kvalitě vstupní vody, zejména pak na obsahu hydrogenuhličitanů. Tento parametr zjistíte u dodavatele vody. Při tvrdosti 9,5-11,5 °dH (německé stupně) byste měli patronu vyměnit po přefiltrování 100 litrů vody. Vyšší tvrdost vody úměrně snižuje životnost filtru.

Hygienické hledisko - Výrobce doporučuje filtr vyměnit nejpozději po jednom měsíci používání, a to z hygienických důvodů. Při každé výměně patrony také vymyjte nálevky konvice horkou vodou.

Dvojí údaje o kapacitě filtru

U filtrů Brita Maxtra je uveden dvojí údaj o kapacitě: 100-150l nebo 1 měsíc, podle toho, co nastane dříve. Jak tomu mám rozumět?

Jednou ze dvou složek filtru je iontoměnič, jehož úkolem je odstraňovat z vody ionty způsobující tvrdost vody. Jeho kapacita je omezena počtem iontů, které na sebe dokáže navázat. V tvrdé vodě je iontů více, v měkké méně. Proto výrobce udává orientační rozpětí pro kapacitu 100-150l. Po zpracování takového množství vody již iontoměnič nedokáže další ionty odstraňovat a tím vodu změkčovat. Filtr je potřeba vyměnit za nový.

Do vody se běžně přidává chlor z důvodu zajištění její hygienické nezávadnosti. Právě proto je druhou složkou filtru aktivní uhlí, jehož úkolem je chlor z vody odstranit. To má pozitivní dopad na chuť filtrované vody. Na druhou stranu je ale prostředí uvnitř filtru náchylné ke kontaminaci - není chlorem chráněno. Obsah filtru je tedy zapotřebí chránit jinak. Výrobci toho běžně dosahují použitím stříbra. U tohoto typu ochrany je rozhodující doba, po kterou je filtr v kontaktu s vodou. Tato ochrana je navržena a testována tak, aby se na ní bylo možno spolehnout po dobu 1 měsíce.

Prodloužení doby používání filtru

Pokud bych během 4 týdnů nevyužil filtr k přefiltrování 100-150 l, je nutné filtr vyměnit anebo lze dobu užívání přiměřeně prodloužit?

Pokud nebudete filtr delší dobu používat (např. při odjezdu na dovolenou), společnost Brita doporučuje vyjmout patronu, vylít z filtru všechnu zbylou vodu a patronu znovu volně vložit. Celý systém umístěte na chladné a temné místo (ideálně do lednice). Před opětovným použitím vodního filtru Brita vyjměte patronu, vyčistěte vodní filtr, patronu vložte zpět a aktivujte ji (první dvě náplně vylijte). Po třetím naplnění je patrona připravena k použití.

Tímto postupem pomáháte integrované vnitřní ochraně filtru v boji s nechtěnou kontaminací. Dobu použitelnosti filtru tím prodlužujete. Chladné prostředí a snížená vlkhost mikroorganismům nesvědčí. Nezapomeňte ale, že se nejedná o typický způsob, kterým by měl být filtr používán. Ten je navržen a testován na použití bez "odstávek". Z toho důvodu není možné závazně sdělit, o jak dlouhou dobu (konkrétně) lze používání filtru prodloužit.

Expirační doba (filtry do zásoby)

Dobrý den, zakoupila jsem filtry Brita do zásoby. Nenašla jsem nikde žádnou expirační dobu. Chci se zeptat, zda po určité době nepodléhají zkáze …​

Originální filtrační patrony Brita můžete skladovat až 4 roky při dodržení těchto podmínek:

  • Teplota mezi 1°C a 50°C.

  • Nevystavovat přímému slunečnímu svitu.

  • Nevystavovat zdrojům tepla.

  • Filtry musí být skladovány v originálním a neporušeném obalu.

Aktivní uhlí

Černé částečky v přefiltrované vodě

Koupila jsem filtrační konvici Marella Cool a docela úspěšně ji používám. Poslední dobou jsem si ale začala všímat, že mi kolikrát na dně skleničky zůstanou malinké černé částečky (zřejmě je to to uhlí), raději tu vodu pak vyliju. Nevíte, proč se tomu tak děje?

Černé částečky jsou zlomky aktivního uhlí, které je jednou ze součástí filtrů Brita. Granulované aktivní uhlí je vyrobeno ze skořápek kokosových ořechů. Jelikož se jedná o přírodní produkt, není u něj možné zaručit stálou kvalitu při vstupu do výroby. To může vést k tomu, že se z filtru do vody uvolní jemný prášek, který vzniká oděrem částí aktivního uhlí. Z toho důvodu je důležité dodržet pokyny pro uvedení nového filtru do provozu (popsáno v návodu k použití).

Brita zaručuje, že obsah filtrační patrony je pro uživatele naprosto neškodný a pokud dojde k náhodnému požití, nepoškodí jeho zdraví. Přítomnost uvolněných částic v přefiltrované vodě neovlivňuje účinnost filtru.

Pokud se prášek z aktivního uhlí objevuje v přefiltrované vodě i potom, co jste filtr řádně uvedli do provozu, je doporučeno filtr vyjmout z konvice a energicky jej protřepat pod vodou. Následně jej znovu vložte do konvice a propláchněte dvěma litry vody.

Vyžadujete-li bezchybný výsledek filtrace (např. v gastro provozech), zvažte nasazení profesionálních filtrů Brita Purity C. Jsou k dispozici varianty s i bez změkčení.

Aktivní uhlí v přefiltrované vodě

Ráda bych se zeptala - je známo, že aktivní uhlí snižuje schopnost organismu vstřebat léky, proto se nedoporučuje užívat např. živočišné uhlí/aktivní uhlí společně s léky, nebo antikoncepcí, protože jejich účinnost může být snížena. Bohužel se mi nikde nepodařilo najít, jak je to s použitím aktivního uhlí v brita filtrech, obsahuje filtrovaná voda aktivní uhlí z filtru? Resp. je vhodná při současném užívání léků?

Aktivní uhlí je součástí filtrů Brita. Po celou dobu zůstává uvnitř filtrační kartuše a není uvolňováno do filtrované vody. Přefiltrovaná voda tedy aktivní uhlí z filtru neobsahuje.

Voda v novém filtru

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li je normální, že jsem otevřela nový filtr Brita (patronu v modrém plastovém obalu) a byl celý orosený, byly na něm patrné kapky vody. Je to normální? Můžu tento filtr používat?

Nemusíte se ničeho obávat, tento jev je normální. Skutečnost, zda folie, ve které je filtr zabalen, je suchá či vlhká, nemá žádný dopad na použitelnost filtrační patrony.

Vyplavování nečistot z filtru zpět do vody

Co se stane, pokud je filtrační náplň vyčerpaná? Mohou se zachycené nečistoty vyplavit zpět do vody?

V případě, že je kapacita filtrační patrony Brita vyčerpána, bude voda filtrem i nadále protékat, nicméně proces filtrace se zastaví. Nedochází k tomu, že by se nečistoty zachycené ve filtru vyplavovaly zpět do filtrované vody. V nejhorším případě bude mít voda po průchodu filtrem stejnou kvalitu, jako zdrojová voda z kohoutku.

Mikroplasty

Nedávno jsem zahlédl na internetu článek o přítomnosti mikroplastů ve vodě. Přefiltruje Brita i tyto nežádoucí složky ve vodě? Kde bych popřípadě mohl zjistit více informací? (Tazatel později doplnil svůj dotaz o odkazy na materiály, ze kterých čerpal: TV Nova, Novinky, ČT, info.cz)

U mikroplastů neexistuje jednotná definice velikosti plastových částic. Původně to znamenalo částice v rozsahu mikrometrů, nejmenší částice byly kolem 1 mikronu (1 mikron = 0,001 mm), největší pak 5 mm. Mezitím byla však oblast rozšířena směrem dolů a nyní zahrnuje také částice v rozsahu nanometrů (1 nm = 0,000001 mm).

Ve skutečnosti se mikroplasty vyskytují v mnoha vodách, zejména však v moři. Jak dalece se nachází v pitné vodě, nebylo doposud (r. 2018) řádně prozkoumáno. Dosud existují jen jednotlivé studie, ve kterých se popisuje výskyt mikroplastů i v pitné vodě, avšak pouze opět ve velmi malém množství.

V současné době není přesně známo, které z těchto částic v pitné vodě jsou škodlivé a které nejsou. Takže je to stále velmi nejasné. Nejsou k dispozici žádné průkazné studie potvrzující účinnost filtrů Brita proti tomuto typu znečištění. Lze jen odkázat na technické specifikace filtrů řady Purity s možností odstranění částic větších než 0,5 mikronu.

Odstranění dusičnanů

Dokáže filtr Brita z vody odstranit dusičnany?

Kvůli struktuře filtru se nedá očekávat významná redukce obsahu dusičnanů. Pro vyřešení tohoto problému je zapotřebí použít jiný typ filtru.

Domácí vodní filtr Brita je vytvořen pouze pro vodu z vodáren, jenž musí splňovat požadavky na limity dusičnanů stanovené odborníky.

Kojenci

Je filtrovaná voda vhodná pro kojence a malé děti?

Filtrovaná voda je vhodná i pro malé děti. Je však třeba upozornit, že pro přípravu dětských jídel musí být jakákoliv voda převařena. To platí i pro filtrovanou vodu. Návod k použití na tuto skutečnost výslovně upozorňuje. Pro kojence je dále nutné hlídat, aby již ve vstupní vodě byl obsah dusičnanů pod příslušným limitem. Filtry Brita obsah dusičnanů nesnižují.

Používání konvice

Kolik vody se může nalít do konvice

Zakoupili jsme filtrační konvici BRITA Style Maxtra plus 2,4l +Maxtra plus 2p. Zatím jsme ji nepoužili, protože z návodu k použití není patrné, kolik vody se do konvice smí nebo může nalít. To bychom se rádi dozvěděli.

Vody můžete do konvice nalít tolik, kolik budete chtít. Dejme tomu, že horní nádržku naplníte až po okraj. Voda začne protékat přes filtr do spodní nádoby. Jakmile bude ve spodní nádobě přefiltrováno dostatek vody (hladiny v dolní a horní nádobě se vyrovnají), filtrace sama ustane. Potom si z konvice nalijete filtrovanou vodu do sklenice, takže hladina vody v dolní nádobě klesne a z horní nádržky začne filtrem protékat zbylá voda.

Pokud nechcete, nemusíte do konvice nalévat tolik vody. Stačí např. půl litru. V tom případě proteče vše - v horní nádržce nezbyde žádná voda, vše bude přefiltrováno. Akorát budete muset do konvice vodu doplňovat častěji.

K dispozici je i návod v elektronické podobě, který by Vám mohl přijít čitelnější (obsahuje jen českou verzi).

Může být filtr ponořený ve vodě

Ráda bych si zeptala, jestli u filtrační konvice může být filtr ponořený ve vodě? Vždy, když se konvice naplní, tak po přefiltrování je filtr ponořený zcela a nebo zčásti ve vodě.
Ano, filtr může být zcela nebo částečně ponořený ve vodě.

Filtru stálý kontakt s vodou nijak nevadí. Právě naopak. Stálá přítomnost vlhkosti je žádoucí, protože filtrační směs nevysychá a dokáže natékající vodu přijímat celým svým povrchem.

Místo pod filtrem Maxtra ve kterém zůstává voda
Po vložení filtru do konvice se systémem Maxtra/Maxtra+ si můžete všimnout malé mezery mezi spodní hranou filtru a dnem trychtýře (1), do kterého jste filtr vložili. Při běžném použití tak část přefiltrované vody zůstává právě v tomto prostoru. Tím je filtr udržován ve vlhkém prostředí dokonce i tehdy, když z konvice veškerou vodu spotřebujete.
Pošlete odkaz na článek:

© 2010+ licence CC-BY-SA 4.0 (není-li uvedeno jinak) — stránky používají cookies (ale nepřeháníme to)