737 466 721 | od 46Kč (zdarma od 1000Kč)

Brita FAQ - časté dotazy

Jak dlouho vydrží filtr ve filtrační konvici

Jak dlouho vydrží filtr Maxtra a jak často jej měnit?

Filtrovací patrona je určena k přefiltrování 100-150 litrů vody (v závislosti na tvrdosti vody). Toto množství spotřebuje průměrná rodina za jeden měsíc. Konvice BRITA jsou vybaveny indikátorem výměny filtrovací patrony, který Vám s hlídáním času pro výměnu pomůže.

Vliv tvrdosti

Životnost filtrační patrony je závislá na kvalitě vstupní vody, zejména pak na obsahu hydrogenuhličitanů. Tento parametr zjistíte u dodavatele vody. Při tvrdosti 9,5-11,5 °dH (německé stupně) byste měli patronu vyměnit po přefiltrování 100 litrů vody. Vyšší tvrdost vody úměrně snižuje životnost filtru.

Hygienické hledisko

Výrobce doporučuje filtr vyměnit nejpozději po jednom měsíci používání, a to z hygienických důvodů. Při každé výměně patrony také vymyjte nálevky konvice horkou vodou.

Expirační doba (filtry do zásoby)

Dobrý den, zakoupila jsem filtry Brita do zásoby. Nenašla jsem nikde žádnou expirační dobu. Chci se zeptat, zda po určité době nepodléhají zkáze …​

Originální filtrační patrony Brita můžete skladovat až 4 roky při dodržení těchto podmínek:

  • Teplota mezi 1°C a 50°C.

  • Nevystavovat přímému slunečnímu svitu.

  • Nevystavovat zdrojům tepla.

  • Filtry musí být skladovány v originálním a neporušeném obalu.

Černé částečky

Koupila jsem filtrační konvici Marella Cool a docela úspěšně ji používám. Poslední dobou jsem si ale začala všímat, že mi kolikrát na dně skleničky zůstanou malinké černé částečky (zřejmě je to to uhlí), raději tu vodu pak vyliju. Nevíte, proč se tomu tak děje?

Černé částečky jsou zlomky aktivního uhlí, které je jednou ze součástí filtrů Brita. Granulované aktivní uhlí je vyrobeno ze skořápek kokosových ořechů. Jelikož se jedná o přírodní produkt, není u něj možné zaručit stálou kvalitu při vstupu do výroby. To může vést k tomu, že se z filtru do vody uvolní jemný prášek, který vzniká oděrem částí aktivního uhlí. Z toho důvodu je důležité dodržet pokyny pro uvedení nového filtru do provozu (popsáno v návodu k použití).

Brita zaručuje, že obsah filtrační patrony je pro uživatele naprosto neškodný a pokud dojde k náhodnému požití, nepoškodí jeho zdraví. Přítomnost uvolněných částic v přefiltrované vodě neovlivňuje účinnost filtru.

Pokud se prášek z aktivního uhlí objevuje v přefiltrované vodě i potom, co jste filtr řádně uvedli do provozu, je doporučeno filtr vyjmout z konvice a energicky jej protřepat pod vodou. Následně jej znovu vložte do konvice a propláchněte dvěma litry vody.

Vyžadujete-li bezchybný výsledek filtrace (např. v gastro provozech), zvažte nasazení profesionálních filtrů Brita Purity C. Jsou k dispozici varianty s i bez změkčení.

Voda v novém filtru

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li je normální, že jsem otevřela nový filtr Brita (patronu v modrém plastovém obalu) a byl celý orosený, byly na něm patrné kapky vody. Je to normální? Můžu tento filtr používat?

Nemusíte se ničeho obávat, tento jev je normální. Skutečnost, zda folie, ve které je filtr zabalen, je suchá či vlhká, nemá žádný dopad na použitelnost filtrační patrony.

Vyplavování nečistot z filtru zpět do vody

Co se stane, pokud je filtrační náplň vyčerpaná? Mohou se zachycené nečistoty vyplavit zpět do vody?

V případě, že je kapacita filtrační patrony Brita vyčerpána, bude voda filtrem i nadále protékat, nicméně proces filtrace se zastaví. Nedochází k tomu, že by se nečistoty zachycené ve filtru vyplavovaly zpět do filtrované vody. V nejhorším případě bude mít voda po průchodu filtrem stejnou kvalitu, jako zdrojová voda z kohoutku.

Pokud zůstane filtr Brita ve stálém kontaktu s vodou, budou se z něj uvolňovat zachycené nečistoty zpět do vody?

Nikoliv, k tomuto jevu nemůže dojít. Klíčovým procesem v prevenci popsaného jevu je tzv. vnitřní výměna (z angl. Inner Exchange). V první fázi jsou nečistoty zachyceny na povrchu filtrační náplně. Následně, během několika hodin, se nečistoty absorbují z povrchu částic do jejich vnitřku. Tím je zabráněno jejich uvolnění zpět do filtrované vody.

Mikroplasty

Nedávno jsem zahlédl na internetu článek o přítomnosti mikroplastů ve vodě. Přefiltruje Brita i tyto nežádoucí složky ve vodě? Kde bych popřípadě mohl zjistit více informací? (Tazatel později doplnil svůj dotaz o odkazy na materiály, ze kterých čerpal: TV Nova, Novinky, ČT, info.cz)

U mikroplastů neexistuje jednotná definice velikosti plastových částic. Původně to znamenalo částice v rozsahu mikrometrů, nejmenší částice byly kolem 1 mikronu (1 mikron = 0,001 mm), největší pak 5 mm. Mezitím byla však oblast rozšířena směrem dolů a nyní zahrnuje také částice v rozsahu nanometrů (1 nm = 0,000001 mm).

Ve skutečnosti se mikroplasty vyskytují v mnoha vodách, zejména však v moři. Jak dalece se nachází v pitné vodě, nebylo doposud (r. 2018) řádně prozkoumáno. Dosud existují jen jednotlivé studie, ve kterých se popisuje výskyt mikroplastů i v pitné vodě, avšak pouze opět ve velmi malém množství.

V současné době není přesně známo, které z těchto částic v pitné vodě jsou škodlivé a které nejsou. Takže je to stále velmi nejasné. Nejsou k dispozici žádné průkazné studie potvrzující účinnost filtrů Brita proti tomuto typu znečištění. Lze jen odkázat na technické specifikace filtrů řady Purity s možností odstranění částic větších než 0,5 mikronu.