Rychlé doručení
od 87Kč (zdarma od 2000Kč) |
|
Pobočky pro převzetí
Rychle na více než 1000 pobočkách | 
Telefon
737 466 721
Sdílejte na facebooku
Sdílejte na twitteru

Vliv Brita filtru na pH vody

Hodnota pH se pohybuje od 1 do 14 a určuje, jak kyselá či zásaditá je daná látka, jako je voda. pH 7 je neutrální hodnota, pH nižší než 7 znamená, že látka je kyselá. Naopak při vyšší hodnotě je látka zásaditá. Pitná voda dodávaná vodárnami má podle vyhlášky č. 70/2018 Sb. hodnotu pH mezi 6,5 a 9,5.

Snižují domácí vodní filtry BRITA hodnotu pH vody?

Během filtrovacího procesu je snížena tvrdost vody. Dále jsou ve velké míře eliminovány ionty těžkých kovů, které se do vody dostanou z rozvodů. Podle vlastností vody se hodnota pH sníží na asi pH 4,5 při použití nové filtrační patrony BRITA. Čím delší je doba používání jedné patrony, tím se zvyšuje i hodnota pH.

Není snížení hodnoty pH při používání filtrované vody BRITA zdraví nebezpečné?

Filtrování s novou patronou BRITA může hodnotu pH vody snížit na asi pH 4,5. Při delším používání stejné patrony již není snižování pH vody tak markantní, až nakonec dosáhneme původního pH vody. Například některé minerály ve vodě mají hodnotu pH 4,5, jelikož obsahují oxid uhličitý. Následující tabulka ukazuje, že celá řada běžných nápojů má hodnotu pH nižší než filtrovaná voda BRITA.

Nápoj pH

Coca Cola

2,3

Grapefruitový džus

3,0

Citronová šťáva

2,5

Rajčatová šťáva

4,0

Konkrétní měření (Drnovice-Vyškov)

Ve spolupráci s naším zákazníkem jsme připravili orientační přehled toho, jak se vyvíjí hodnota pH vody po průchodu filtrem Brita Maxtra Plus v závislosti na době používání.

Vstupní voda

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané ukazatele z laboratorního rozboru vstupní vody z prameniště Drnovice-Vyškov (květen 2018).

ukazatel jednotka naměřená hodnota

pH

7,46

konduktivita

mS/m

76,0

tvrdost (Ca+Mg)

mmol/l

4,22

vápník

mg/l

117

hořčík

mg/l

31,7

Měření pH

Jedná se o orientační měření s cílem dát přibližnou představu ostatním zákazníkům ohledně kolísání hodnoty pH v závislosti na době používání filtru. K měření zákazník použil indikační papírky Kompava s rozlišením desetiny pH.

mmmm
Obrázek 1. Průběh hodnoty pH přefiltrované vody v závislosti na době používání filtru. První hodnota (7,0) je pH vstupní vody a mírně se liší od laboratorně změřené (7,46).

Na obrázku je vidět snížení pH vody během prvního dne používání a následný růst směrem k původní hodnotě. Hodnoty pH vyznačené v grafu jsou změřené, avšak proložená křivka má pouze ilustrativní charakter pro lepší představu o průběhu. Ve skutečnosti je po druhém dni pravděpodobné rychlejší přibližování k hodnotě pH 6,7, které je dosaženo 8. dne. Tzn. průběh mezi 2. a 8. dnem nebude lineární a hodnota pH se k 6,7 přiblíží dříve.