Rychlé doručení
od 51Kč (zdarma od 1000Kč) |
Pobočky pro převzetí
Rychle na více než 1000 pobočkách | 
Telefon
737 466 721
Sdílejte na facebooku
Sdílejte na twitteru

Vliv Brita filtru na pH vody

Hodnota pH se pohybuje od 1 do 14 a určuje, jak kyselá či zásaditá je daná látka, jako je voda. pH 7 je neutrální hodnota, pH nižší než 7 znamená, že látka je kyselá. Naopak při vyšší hodnotě je látka zásaditá. Pitná voda dodávaná vodárnami má podle vyhlášky č. 70/2018 Sb. hodnotu pH mezi 6,5 a 9,5.

Snižují domácí vodní filtry BRITA hodnotu pH vody?

Během filtrovacího procesu je snížena tvrdost vody. Dále jsou ve velké míře eliminovány ionty těžkých kovů, které se do vody dostanou z rozvodů. Podle vlastností vody se hodnota pH sníží na asi pH 4,5 při použití nové filtrační patrony BRITA. Čím delší je doba používání jedné patrony, tím se zvyšuje i hodnota pH.

Není snížení hodnoty pH při používání filtrované vody BRITA zdraví nebezpečné?

Filtrování s novou patronou BRITA může hodnotu pH vody snížit na asi pH 4,5. Při delším používání stejné patrony již není snižování pH vody tak markantní, až nakonec dosáhneme původního pH vody. Například některé minerály ve vodě mají hodnotu pH 4,5, jelikož obsahují oxid uhličitý. Následující tabulka ukazuje, že celá řada běžných nápojů má hodnotu pH nižší než filtrovaná voda BRITA.

Nápoj pH

Coca Cola

2,3

Grapefruitový džus

3,0

Citronová šťáva

2,5

Rajčatová šťáva

4,0