Montáž filtru Brita Purity C

Ukážeme si, jak snadná je montáž filtrů řady Brita Purity C. Tyto filtry jsou k dispozici pro různá použití, ale postup montáže je pro všechny typy této řady shodný. Svými rozměry jsou zejména menší typy vhodné k umístění pod dřez.

Filtry se změkčením je nutné nastavit podle parametrů vody v místě montáže. Tuto službu provádíme zdarma na základě dodaného vzorku vody. Samotný postup nastavení není součástí tohoto návodu.

Chcete-li filtr dodat na klíč (montáž do firem i domácností), využijte náš poptávkový formulář.

Seznámení s filtračním systémem

Systém Purity C sestává z hlavice (1) a samotné patrony s filtrační náplní (2). Patronu vložíme do hlavice a pomocí otočného zámku (3) ji aretujeme. Hlavici nakonec můžeme vsadit do držáku (4). Filtrační patronu lze do hlavice vložit pouze jedním směrem (tj. nelze ji vložit špatně).

Filtrační patrona vložená do hlavice filtru

Před montáží si celý systém na zkoušku sestavíme, jak je to vidět na obrázku. Při montáži si práci zjednodušíme a pracujeme se samotnou hlavicí. Filtrační patronu vložíme do hlavice až úplně na konec.

Zapojení hlavy filtru

Hlavice filtru je opatřena připojovacími závity o rozměru 3/8". Přívod studené vody zapojíme na závit označený IN, výstup na závit OUT. Připojovací hadice nejsou součástí dodávky, ale jsou běžně dostupné v instalatérských potřebách či hobbymarketech. Hadice jsou opatřeny těsněním, proto je práce rychlá a pohodlná.

Připojení hadic k filtrační hlavici
Závity na hlavici jsou plastové. Při napojování hadic postupujeme opatrně. Nejprve je dotáhneme rukou a následně pootočíme o cca 10° pomocí klíče. Příliš silné dotažení může způsobit prasknutí závitu a tím i znehodnocení hlavice.

Jakmile je hlavice připojena na zdroj vody a výstup je zapojen na baterii (ke spotřebiči), můžeme do hlavice pustit vodu. Filtrační patrona zatím není osazena, ale to nevadí, protože hlavice je pro tento případ vybavena obtokem. Pokud není vložena patrona, bude voda protékat vnitřkem hlavice. V momentě, kdy osadíme a aretujeme filtr, bude voda protékat skrz něj. Samotný filtr ale osadíme až za chvíli. Nyní, když je systém napuštěn vodou, můžeme zkontrolovat těsnost spojů.

Umístění filtru

Pokud jsou spoje dobře utěsněny, nikde nic nekape, vybereme vhodné místo pro umístění filtru. Můžeme jej postavit na dno skříňky pod dřezem. Pokud to pro nedostatek místa není možné, lze jej přichytit na bok skříňky pomocí dodávaného držáku. Nejprve držák přišroubujeme ke stěně a následně do něj vložíme hlavici. Hlavice je nyní zavěšena na boku skříňky a je možné s ní kývat pro lepší přístup k otvoru, do kterého se vkládá filtrační patrona. Tu vložíme a pomocí zámku ji v hlavici aretujeme. V ten moment je slyšet, jak do filtru natéká voda. Vyčkáme do chvíle, kdy syčení (natékání vody) do filtru ustane.

Instalace filtru Purity C

Na co je ta hadička

Každá hlavice systému Purity C je vybavena odvzdušňovacím tlačítkem (nebo posuvníkem). Po stisku tlačítka začne z hadičky unikat vzduch, který byl ve filtru před naplněním vodou. Tento postup opakujeme dokud z filtru vzduch neodstraníme. Děláme to proto, abychom zabránili počátečnímu prskání vody při otevření vodovodní baterie.

Odvzdušňovací hadička na hlavici
Není potřeba odstranit úplně všechen vzduch. To se podaří až po průtoku několika litrů vody. Přítomnost vzduchu ve filtrované vodě se projevuje jako mléčné zakalení, které po chvíli zmizí. Po několika hodinách používání bude již všechen vzduch z filtru vytěsněn.

Závěrem

Filtr je připraven k použití. Nyní jsou přístroje chráněny před úsadami vodního kamene, případně nám filtr zlepšuje chuť vody na pití. To záleží na typu zvoleného filtru. Aby filtr spolehlivě sloužil, dbáme na dodržování doporučených intervalů pro výměny filtračních náplní.

Pošlete odkaz na článek:

© 2010+ licence CC-BY-SA 4.0 (není-li uvedeno jinak) — stránky používají cookies (ale nepřeháníme to)