Jak používat filtrační konvici BWT

Tento dokument je (zkráceným a volným) překladem anglické verze oficiálního návodu na použití konvice BWT s filtračním systémem Mg2+. Jsou zde některé zajímavé informace, které v přibaleném českém návodu chybí.

Oficiální český návod, který je standardně přibalen ke každé konvici, si můžete stáhnout ve formátu PDF (česky ~ 792kB).

Děkujeme za nákup Vaší nové filtrační konvice BWT

Zvolili jste dobře, Váš nový filtrační systém je kvalitní výrobek rakouské společností BWT, celoevropského lídra v oblasti technologie úpravy vody.

Rozdíl proti běžným filtrům

Běžné vodní filtry snižují uhličitanovou tvrdost a tím předcházejí tvorbě usazenin vodního kamene. Sníží koncentraci těžkých kovů, např. olova a mědi (jsou-li ve vodě obsaženy) a z větší části odstraní chuť narušující prvky, např. chlor. Iontoměnič se stará o absorpci výše uvedených látek (s výjimkou chloru) a jejich výměnu za ionty vodíku. Výsledkem je kyselá chuť vody kvůli snížení hodnoty pH.

Technologie BWT Mg2+ nabízí vylepšený přístup. Kromě výše uvedených funkcí, uvolňují filtry BWT do vody ionty hořčíku výměnou za ionty vápníku. Voda chutná méně kysele.

Do vody je uvolňován hořčík - nezbytný minerál, který slouží jako nosič chuti, poskytuje lepší chuť a intenzivnější aroma čaje, kávy a pitné vody. Skutečný přínos pro všechny, kteří si chtějí vychutnat svůj oblíbený nápoj.

Věříme, že budete s filtračním systémem BWT spokojeni!

I. Typy výrobků

Filtrační konvice BWT
Obrázek 1. Typy filtračních konvic BWT pro použití s mineralizačním filtrem
Filtr s hořčíkovým mineralizérem
Obrázek 2. Filtr s hořčíkovýcm mineralizérem

II. Funkce BWT filtrační patrony Mg2+

Filtrační fáze
Obrázek 3. Filtrování pitné vody systémem BWT probíhá ve 4 fázích. Zachytávání pevných částic (1), snížení obsahu vodního kamene a těžkých kovů, nahrazení iontů vápníku ionty hořčíku (2), snížení obsahu nežádoucích látek a pachů narušujících chuť (chlor) a některých organických nečistot (3), jemná filtrace (4).

Čistá voda

Přefiltrovaná voda je ideální pro vaření a pro přípravu teplých a studených nápojů. Snižuje se obsah vodního kámene. Jemné filtry zachytí částice obsažené ve vodě. Čaj, káva, stejně jako např. ledové kostky jsou jasné a bez zákalu.

Chuť vody

Nežádoucí pachy a látky narušující chuť, např. chlor, jsou z vody odstraněny. Čaj a káva připravená z přefiltrované vody za použití Mg2+ technologie, dosáhnou plného aroma a lepší chuti. Potvrdily to senzorické testy prováděné nezávislými institucemi.

Úspory

Usazeniny v kávovarech, espressovačích, varných konvicích a hrncích se zmenší, čímž se prodlouží jejich životnost. Při použití BWT filtrační konvice ušetříte hodně peněz a nebudete nosit těžké PET lahve s vodou.

Lepší voda

Filtrací se sníží koncentrace těžkých kovů, například olova a mědi.

III. Zamýšlené použití

 • BWT filtrační konvice může být použita pouze se studenou vodou, která splňuje zákonné požadavky kladené na kvalitu pitné vody.

 • Vodní filtr je nevhodný pro výrobu pitné vody, tzn. filtr nesmí být použit pro úpravu kontaminované vody.

 • BWT filtrovaná voda je určena pro krátkodobé použití. Nesmí být vystavena přímému slunečnímu světlu a je nutno ji skladovat na chladném místě ne déle než 24 hodin. Je-li filtrovaná voda v konvici déle než 24 hodin, mohou se díky odpařování vody na stěnách nádoby objevit bílé skrvny, které lze snadno vyčistit.

 • Po nepřetržité filtraci více než 3 litrů vody, udělejte 15 minutovou pauzu.

 • Trvalý kontakt filtrační patrony s vodou není nezbytný k zajištění správné dlouhodobé funkce filtrační patrony. Filtrační patrona je funkční i v případě, že ji na určitou dobu vyjmete z vody.

 • Pokud budete oficiálně vyzváni k převařování vody z kohoutku v důsledku kontaminace bakteriemi, tak to platí i pro BWT filtrovanou vodu. Jakmile úřady označí vodu z kohoutku opět jako vhodnou ke spotřebě, musí být filtrační patrona vyměněna. Celý filtrační systém je navíc zapotřebí vyčistit (viz. kapitoly VI.1 a VIII).

 • Pro určité skupiny lidí, např. pro lidi s omezenou imunitou a pro přípravu kojenecké stravy, by měla být BWT přefiltrovaná voda převařena.

 • Z hygienických důvodů obsahuje filtrační náplň malé množství stříbra, nezbytného k potlačení růstu bakterií. Malé množství stříbra se může do vody uvolnit. Toto množství je neškodné a v souladu s příslušným doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.

 • Filtrační vložka by měla být vyměněna nejpozději 4 týdny po prvním použití.

 • Jedná se o zařízení na úpravu pitné vody. Aby byla zaručena nezávadnost upravené vody a zlepšení kvality a chuti podle prohlášení výrobce, vyžaduje toto zařízení pravidelnou a řádnou údržbu.

IV. Účinnost filtrační patrony

Životnost filtrační patrony se liší v závislosti na místě, kde se používá, protože kvalita vody není všude stejná. Kapacita filtrační patrony je závislá na tvrdosti vody. Čím je voda tvrdší, tím dříve bude filtrační patrona vyčerpána. Následující tabulka uvádí kapacitu filtru pro celkovou tvrdost (TW) v německých stupních (dH).

Typ kapacita

Filtr BWT Mg2+

120l při TW = 15-17,8dH

Zmíněné látky např. olovo a měď, jejichž obsah se filtrováním snižuje, nemusí být ve vodě z kohoutku vždy obsaženy.

Filtrační vložka splňuje mikrobiologické požadavky kladené na vodní filtry podle DIN 10521. Jsou splněny požadavky dle DIN 10521 ohledně zadržení chlóru, olova a mědi.

V. Kvalita BWT

Produkty BWT jsou vyráběny v souladu s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu. Výroba se řídí standardy HACCP. Kvalita produktů je monitorována nezávislými institucemi. BWT vám dává záruku výrobce v délce dvou let na filtrační konvici, kterou jste si koupili.

VI. Pokyny pro používání

VI.1 Uvedení do provozu a výměna filtru

Pokyny pro používání
 1. Před prvním použitím nebo při výměně filtrační patrony: Umyjte nádobu, nálevku a víko BWT filtrační konvice detergentem a důkladně opláchněte teplou vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo kartáče a houbičky s drsným povrchem, mohli byste filtrační konvici poškrábat. Konvici a nálevku lze mýt v myčce na nádobí. Víko se v myčce na nádobí mýt nesmí.

 2. Za účelem dosažení co nejlepšího výsledku filtrace, doporučujeme novou filtrační patronu na 5 minut ponořit do vody z kohoutku. Poté vodu vylijte.

 3. Následně vložte novou filtrační patronu do nálevky filtrační konvice a lehce ji zatlačte na místo.

 4. Pokud je filtrační konvice BWT vybavena automatickým plnícím víčkem Easy-Fill, není nutné jej při plnění konvice odnímat. Easy-Fill systém se pod proudem vody automaticky otevře a po ukončení plnění se sám uzavře.

 5. Při výměně filtrační náplně první přefiltrovanou vodu vylijte. Při proplachování nové filtrační vložky se mohou objevit jemné černé částice aktivního uhlí, které jsou zcela nezávadné. V tomto případě doporučujeme konvici znovu naplnit vodou a po přefiltrování ji vylít. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud není voda zcela čistá.

 6. Filtrační systém BWT je nyní připraven k použití.

U modelu Initium 2,5l je nutné víko při plnění vodou odejmout. BWT Vám doporučuje po naplnění víko opět uzavřít.

VI.2 Elektronický indikátor výměny filtru "Easy-Control" - Model A

Indikátor Easy-Control hlídá počet naplnění i servisní interval (počet dní) a blikáním displeje Vám připomene výměnu filtrační patrony. Pokud ji nevyměníte, indikátor Easy-Control pokračuje v počítání následujících naplnění. Aktuální počet naplnění můžete zobrazit jedním stiskem tlačítka na indikátoru.

Elektronický indikátor BWT Easy-Control

V závislosti na použitém typu BWT filtru je do elektronického indikátoru naprogramována průměrná kapacita. Pro oválný typ filtru je tato kapacita 120 litrů.

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené intervaly pro výměnu filtrační patrony.

Typ konvice počet naplnění dny

Penguin 2,7l

100

28

Slim 3,6l

100

28

Dejte pozor na to, aby indikátor zobrazoval počet naplnění a nikoliv přefiltrované množství v litrech. Objem nálevky se u jednotlivých konvic liší (viz. předchozí tabulka).

Filtr byste měli vyměnit nejpozději za 4 týdny, a to i v případě, že kapacita (počet naplnění) filtrační patrony nebyla vyčerpána. Na nutnost výměny Vás upozorní blikající displej indikátoru.
Životnost indikátoru Easy-Control je 3,5 roku. V případě poruchy se obraťte na náš servisní tým (viz kap. XI.). Rádi Vám ukazatel vyměníme.

Uvedení do provozu (1)

Tiskněte tlačítko po dobu 5 sekund. Displej následně automaticky zobrazí "0" a tím je indikátor připraven k použití.

Uvedení indikátoru do provozu

Zobrazení počtu naplnění (2)

Každé naplnění filtrovacího systému BWT je indikátorem započteno.

Zobrazení počtu naplnění

Výměna filtrační patrony (3)

Displej začne blikat pokud je dosaženo maximálního počtu naplnění nebo je překročena maximální doba použití (podle toho, co nastane dříve). Nyní je nutné patronu vyměnit. Po vložení nové patrony tiskněte tlačítko po dobu 5 vteřin. Počítadlo se automaticky vynuluje ("0").

Upozornění na nutnost výměny filtrační patrony

Bezpečnostní funkce (4)

Na konci každého plnění začíná běžet lhůta 15 sekund, kdy indikátor nezapočítává případné další plnění. Takto je zaručeno, že v případě opakovaného plnění menšího množství vody zůstane počet naplění správný.

Po naplnění indikátor 15 sekund nezapočítává případná další plnění

VI.3 Elektronický indikátor výměny filtru "Easy-Control" - Model B

Indikátor Easy-Control hlídá dobu používání (28 dní) a blikáním displeje Vám připomene výměnu filtrační patrony.

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené intervaly pro výměnu filtrační patrony.

Typ konvice dny

Vida 2,6l

28

Penguin 2,7l

28

Životnost indikátoru Easy-Control je 3 roky. V případě poruchy se obraťte na náš servisní tým (viz.kapitola XI). Rádi Vám ukazatel vyměníme.

Uvedení do provozu (A)

Po vybalení konvice bude na displeji indikátoru blikat první políčko. Stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Indikátor se automaticky nastaví na 100%. Tím je indikátor Easy-Control připraven k použití.

Uvedení indikátoru do provozu

Funkce (B)

Po uplynutí prvních 7 dnů zmizí z displeje jedno políčko, po 14 dnech zmizí druhé a po 21 dnech třetí.

Postupné odečítání kapacity

Výměna filtrační náplně (C)

Po 28 dnech je dosaženo maximální doby použitelnosti filtru. Indikátor Easy-Control začne blikat. Nyní vyměňte filtr a stiskněte tlačítko na dobu 3 sekund. Indikátor se automaticky nastaví zpět na 100%.

Upozornění na výměnu filtru

VI.4 Manuální indikátor výměny

Na manuálním indikátoru můžete nastavit datum příští výměny. Filtrační patrona by měla být vyměnena nejpozději za 4 týdny, a to i v případě, že její kapacita není zcela vyčerpaná.

Manuální indikátor výměny BWT

VII. Využití a životnost

VII.1 Doporučení týkající se četnosti výměny Filtrační patrony

Optimální kvalita vody je zaručena pouze tehdy, pokud je filtrační patrona pravidelně měněna, nejpozději jednou za 4 týdny. BWT filtační systém je vybaven manuálním nebo elektronickým indikátorem výměny filtru, který ukazuje, kdy je třeba filtrační patronu vyměnit (viz. kapitola VI).

VII.2 Pokyny při přerušení používání

 • Pokud je používání přerušeno, uchovejte filtrační konvici s filtrem v lednici.

 • V případě přerušení používání na více než 2 dny (např. víkend), první přefiltrovaný obsah vylejte a konvici znovu naplňte.

 • Po pauze delší než 2 týdny, vyměňte filtrační patronu (viz kapitola VI.1).

VIII. Péče a čištění filtrační konvice BWT

 • Alespoň jednou týdně vyčistěte filtrační konvici BWT detergentem a důkladně opláchněte teplou vodou. nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo kartáče a houbičky s drsným povrchem, které by mohly filtrační konvici poškrábat. konvici a nálevku lze mýt v myčce na nádobí.

 • Při používání filtračního systému BWT se mohou, zejména na víku, objevit úsady vodního kamene kvůli zasychání vodních kapek. Vodní kamen lze odstranit pomocí běžně dostupných odvápňovacích prostředků.

 • Víko včetně indikátoru Easy-Control nesmí být umýváno v myčce na nádobí.

100% bezpečnost výrobku: BWT z hygienických důvodů doporučuje jednou týdně filtrační patronu vyvařit (viz. obr.).
Postup vyvařování filtrační patrony BWT

IX. Správné skladování filtrační patrony

 • Náhradní filtrační patrony by měly být vždy skladovány v původním balení (fólie), dokud nedochází k výměně filtrační patrony.

 • Náhradní filtrační patrony musí být skladovány na chladném a suchém místě a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.

X. Doporučení k likvidaci

Řiďte se vždy místními nařízeními pro likvidaci odpadů.
 • Filtrační patrony a filtrační náplň: Vypotřebované filtry likvidujte jako běžný domácí odpad.

 • Obalový materiál: Folie a kartonový obal - pokud je to možné - likvidujte jako tříděný odpad. Tímto způsobem přispíváte k zachování životního prostředí.

 • Filtrační systém: Pokud je to možné, likvidujte jej jako tříděný odpad. Tímto způsobem přispíváte k zachování životního prostředí.

 • Indikátor výměny filtru Easy-Control je elektronická součástka, která by měla být zlikvidována v souladu s místními nařízeními. Indikátor je možné z víčka vyjmout pomocí šroubováku, a to pouze za účelem likvidace.

XI. Výroba a distribuce

Výrobce: BWT water + more GmbH, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee

Pošlete odkaz na článek:

© 2010+ licence CC-BY-SA 4.0 (není-li uvedeno jinak) — stránky používají cookies (ale nepřeháníme to)