Lepší voda na čaj a kávu

Chuť kávy a čaje výrazně ovlivňuje voda, ze které tyto nápoje připravujeme. Kvalitní pitnou vodu máme většinou k dispozici z vodovodního řadu. Snížíme-li její tvrdost, bude se do ní lépe extrahovat aroma. Výsledkem je lépe chutnající nápoj. Představíme způsoby, jak vodu změkčit pro uvedený účel.

Tvrdost vody

Úsady vodního kamene jsou tvořeny uhličitanem vápenatým [1]. Tvoří se na stěnách spotřebičů, kde dochází k ohřevu vody. Nejčastěji jde o rychlovarné konvice, kávovary, v gastro provozech potom o konvektomaty, pece, myčky nádobí, ap. Tyto úsady lze snadno odstranit pomocí vhodné kyseliny (např. kyseliny citronové), která uhličitan rozpustí.

Nicméně, čištění může znamenat nutnost rozebrat a znovu složit celý přístroj (kávovar, pec). Proto si práci můžeme usnadnit odstraněním vápníku z vody (nebo alespoň jeho části). Tím zamezíme vzniku dalších úsad a opětovnému čištění. Dále si zajistíme vhodnou vodu pro přípravu kávy a čaje, což přesně chceme.

Vápník je pro člověka důležitým minerálem, a proto je vhodné snižovat jeho obsah jen v případech, kdy vodu nepoužíváme pro krytí pitného režimu. To je případ již uvedených zařízení pro gastro provozy (technické účely), dále pak vody pro přípravu kávy.

Změkčení vody v domácnosti

Obsah uhličitanu vápenátého ve vodě snižujeme použitím iontoměničů (ionexů). Ty jsou dodávány v různých provedeních a typech. Pro domácí použití se nejčastěji dodávají iontoměniče plněné v kartuších do filtrovacích konvic. Tyto kartuše (filtry) se liší svým tvarem a složením filtrační směsi. Ta je nejčastěji dvousložková a kromě iontoměniče ji tvoří ještě aktivní uhlí pro zlepšení chuti vody. Složení filtrační směsi mohou výrobci přizpůsobovat legislativním nárokům dané země [2].

Samotné filtrační konvice se vyrábí v mnoha provedeních, tvarech a barvách. Princip filtrace je však identický. Konvice se mezi sebou liší designem, způsobem plnění, objemem, způsobem indikace výměny filtru, atp. To jsou vlastnosti, které usnadňují jejich používání, ale nemají vliv na kvalitu filtrace. Na tu má vliv především obsah filtrační vložky (kartuše).

Každý změkčovač má omezenou kapacitu. Nemůže vyměnit více iontů, než kolik jich zpočátku obsahoval. Po jeho vyčerpání je nutné jej buď regenerovat nebo vyměnit.

Změkčovací filtry pro domácnost se většinou neregenerují; mění se kus za kus. Některé filtry je však možné zasílat k recyklaci. Následně jsou předány výrobci a ten regeneraci provede ve svém závodě.

Změkčení vody v restauracích

V restauracích a kavárnách jsou často využívány katexy s manuální regenerací. Jejich výhodou je nízká cena, nevýhodou potom složitost obsluhy. Z návodu výrobce vyberme tyto body:

  • Aby náplň změkčovače mohla plnit svou funkci je nutné změkčovač napustit pitnou vodou s teplotou prostředí a nechat v klidu nejméně dvě hodiny.

  • Poté je nutné ho proplachovat (obdobně jako při regeneraci) po dobu nejméně 30min, dokud vytékající voda není dokonale čistá.

  • Regenerace změkčovače se provádí podle tvrdosti a množství upravované vody, minimálně však 1x do měsíce.

  • Při regeneraci je třeba nechat vytéct dostatečné množství vody (cca 30-40l), tak aby nebyla voda slaná.

Změkčovač s možností regenerace
Prohlédněte si celý návod k obsluze manuálního katexu.

Tomuto zdlouhavému postupu (a souvisejícím odstávkám) se můžeme vyhnout pořízením katexu s automatizovanou regenerací. Tato zařízení jsou však konstrukčně složitější a tím i náchylnější k poruchám. Zasekne-li se například ventil proplachu, voda bude protékat do odpadu dokud si závady nevšimne obsluha.

Pokud máte k dispozici spolehlivý servis nebo obsluhu, která se o zařízení stará, je provozování takového zařízení vhodné. Pokud vyžadujete bezúdržbový provoz a změkčujete vodu pro jeden účel (např. voda do kávovaru), volte spíš systém bez regenerace.

Změkčení vody v restauracích bez regenerace

S regenerací jsou spojeny určité problémy (viz. výše). Proto se výrobci snaží převzít model změkčovačů pro domácnosti a nasadit jej i pro použití v oblastech s vyšší spotřebou vody, jako jsou restaurace, pekárny, kavárny, čajovny apod. Cílem je nabídnout kartuši, která se osadí před zařízení a nebude nutno ji regenerovat. Výsledkem je řada specializovaných výrobků pro různé aplikace.

Nabízejí se filtry na tvrdou vodu před konvektomaty, pekařské pece, myčky nádobí i kávovary. Jsou vyráběny v různých velikostech a s různým složením filtrační náplně právě pro danou aplikaci. Po vyčerpání kapacity se vymění za jiný kus (často bez odstávky). Aktuální stav filtru lze monitorovat připojením průtokoměru.

Změkčovač bez regenerace (bezúdržbový)

U těchto filtrů je běžnou praxí upravovat jen nezbytně nutné množství vody. Správné nastavení obtoku filtru zajistí, že se ve spotřebiči neusazuje vodní kámen a přitom se upravuje jen část proteklé vody. Naopak u katexů s regenerací toto nastavení většinou chybí a změkčuje se tak veškerá voda, což je často zbytečné a vede to k předčasnému vyčerpání kapacity.

Odborná firma změří parametry vody přímo v místě instalace. Podle toho doporučí vhodný filtr a provede jeho správné nastavení.

Pro kávovary je k dispozici dokonce více typů změkčovacích filtrů, které se liší svým složením. Při změkčování vody totiž dochází také ke snižování jejího pH. To může ve výsledku negativně ovlivnit chuť kávy (zejména espressa) a v kombinaci s přítomností iontů chloru zapříčinit i korozi nerezového bojleru [3]. Proto jsou k dispozici filtry, které při změkčování zachovávají pH vody (např. Brita Purity Finest).

Nejmenší z těchto filtrů jsou svou kapacitou (i cenou) vhodné pro kávovary v domácnostech, které mají přívod vody napojený na vodovodní řad.

Filtry AquaGusto pro kávovary s nádržkou

V kancelářích i v domácnostech se velmi často setkáme s kávovary, které jsou vybaveny nádržkou, do které se voda průběžně doplňuje. Jak jsme uvedli, pro kávu je dobré použít změkčenou vodu. Výrobci kávovarů to dobře ví, a proto do nádržky instalují změkčovací filtr. Výsledkem je výborně chutnající káva.

Systém má ale slabinu. Filtry se liší svým tvarem a velikostí a nejsou zaměnitelné. Výběrem kávovaru se upisujeme k používání filtru jen jednoho výrobce. Musíme akceptovat jeho cenu a navíc můžeme mít problém s dostupností.

Řešením je vodu změkčovat v již zmíněné filtrovací konvici a nádržku kávovaru doplňovat z ní. Pokud filtrovací konvici nepotřebujeme a chceme řešit pouze vodu na kávu v nádržce, můžeme sáhnout po filtrech AquaGusto.

Filtr Aquagusto v nádržce kávovaru

Princip funkce filtrů Aquagusto je shodný s ostatními, běžně používanými změkčovacími filtry do kávovarů. Můžeme jej tedy zaměnit za originál. Narozdíl od originálu jej ale nemusíme napojovat na předem připravený konektor v nádržce. Stačí polštářek AquaGusto volně vhodit do nádržky a napustit vodu.

Filtry se dodávají ve dvou velikostech. Zvolíme tu, která je z hlediska rozměrů vhodnější pro nádržku kávovaru. Velikost filtru určuje i jeho kapacitu (100 resp. 250 l). Maximální doba používání je 6 měsíců (z hygienických důvodů). Potom filtr vyměníme. Kávovar je po celou dobu životnosti filtru chráněn před úsadami vodního kamene a vyrábí vynikající kávu.

Přístup většiny spotřebitelů je takový, že chtějí změkčit vodu centrálně. To ale ve většině případů není ideální přístup hned ze dvou důvodů:

  • Upravujeme zbytečně velké množství vody. Tomu odpovídá i příslušně nadimenzované zařízení a jeho cena.

  • Upravenou vodu většinou konzumujeme i v rámci pitného režimu. To není vhodné proto, že ve vodě přijímáme i přidané prvky (nejčastěji sodík), které se do ní při úpravě dostaly. Naopak voda má snížený obsah vápníku a snižuje se její pH, což také není žádoucí.

Ideální je konzumovat čistou vodu a maximálně si její chuť vylepšit filtrem s aktivním uhlím. Takové filtry jsou běžně k dostání. Firma Brita je vyrábí k použití do karaf nebo lahví, ale i k montáži pod dřez pro případ filtrace většího množství vody.

Vodu na kávu si změkčíme buď filtrem AquaGusto nebo filtrem pod dřez obsahujícím změkčovač (pokud máme kávovar s napojením na vodovodní řad).

Pošlete odkaz na článek:

© 2010+ licence CC-BY-SA 4.0 (není-li uvedeno jinak) — stránky používají cookies (ale nepřeháníme to)